LUKA DENTAL

Základní informace pro naše pacienty

Zajímají Vás informace ohleďne spolupracujicích pojišťoven, parkování a dalších služeb?

POJIŠŤOVNY

Naši lékaři mají smlouvy s většinou zdravotních pojišťoven. Základní zákroky mohou být proto z větší části pokryty zdravotním pojištěním.
Zároveň je potřeba ale zvážit, zdali jsou pro Vás a Vaše zdraví vyhovující a dostačující mnohdy zastaralé a obsolentní metody ošetření, překonané materiály či neestetické náhrady. Naši lékaři se Vám vždy nabídnou to nejvhodnější ošetření v dané situaci. Každý pacient musí sám zvážit, zda-li se mu vyplatí investovat do vlastního chrupu či nikoliv.

PARKOVÁNÍ

Ordinace Hladnovská - možnost parkování u Penny marketu nebo Lidlu přes ulici.

ANALGOSEDACE

Analgosedace (an=bez, algos=bolest) je změněný stav vědomí navozený kombinací analgetika se sedativem. Cílem analgosedace je utlumit bolest, zklidnit pacienta a potlačit paměťovou stopu. Při analgosedaci nedochází k bezvědomí jako jako u celkové anestezie a pacient dýchá sám, proto analgosedace představuje menší zdravotní zátěž pro organismus a tím pádem je vhodná pro ambulantní výkony.
Ošetření dětských pacientů ve spolupráci s anesteziologičkou, MUDr. Michaelou Trlicovou, provádí MDDr. Karla Balušíková. V případě zájmu o ošetření dítěte v analgosedaci se prosím objednejte k pani doktorce Balušíkové na konzultaci.

DALŠÍ SLUŽBY

Bělení zubů: Zhotovení ultratěsných nosičů na bělení a dodání vhodného bělícího gelu.

Bělení zubů
Bělení zubů
Bělení zubů

Spolupracujeme s pojištovnami

Vojenská zdravotní pojišťovna
Všeobecná zdravotní pojišťovna
Revírní bratrská pokladna zdravotní pojišťovna
Oborová zdravotní pojišťovna
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna